Moottoriajoneuvojen käyttö ja säilytys alueella

  Yhdistyksen järjestyssääntöjen mukaan tarpeeton moottoriajoneuvojen käyttö on alueella kielletty. Liikuntarajoitteiset voivat käyttää alueella apuna moottoriajoneuvoa (esim. moottorikelkkaa tai mönkijää), muut sen sijaan saavat ajaa vaunulta/autolta kelkalla tai mönkijällä suoraan esim. jäälle ja takaisin.

 Vaunujen/autojen sijoittaminen kausipaikoilla sekä niiden ympäristön siisteys

 Vuosipaikkasopimuksen tehneellä on ns. kiinteä paikka, josta voi käydä  vaunulla/autolla välillä poissa menettämättä paikkaa, mutta paikan haltijan on  syytä kiinnittää esim. lavaan lappu, jossa ilmoittaa, milloin tulee takaisin, jolloin paikanhaltijan poissa ollessa voi paikalle joku toinen laittaa vaununsa/autonsa siksi aikaa.

 Kesäkausipaikkalaiset saavat valita vapaasti paikan mihin sijoittaa vaununsa/autonsa ja jos käy välillä poissa paikalta, on vaunun/auton eteen laitetut lavat vierailijoiden käytettävissä.

 Porotreffien ajaksi annetaan erilliset ohjeet.

 Kaikkien kausipaikkalaisten tulee huolehtia oman vaununsa/autonsa ympäristön siisteydestä.