1.§ Seuraeläimet

Seuraeläimet on aina pidettävä kytkettynä alueella. Ethän uita eläimiä uimarannalla. Älä tuo eläimiä yleisiin tiloihin. Eläinten pesu saunassa on ehdottomasti kielletty.

2.§ Tupakointi

Älä tupakoi sisätiloissa, äläkä heitä tupakannatsoja luontoon.

3.§ Turvallisuus ja järjestys

Jokaisen velvollisuus on omalta osaltaan huolehtia turvallisuudesta ja järjestyksen säilymisestä. 

4.§ Siisteys

Jokaisen on huolehdittava yleisten tilojen siisteydestä. Huolehdi lähtiessä, että saunassa ja tuvassa on puita.

5.§ Lainaus

Käyttäessäsi yhdistyksen omistamia välineitä, huolehdi ne takaisin niille varattuihin paikkoihin.

6.§  Polkupyöräily

Polkupyörien käyttö alueella sallitaan vain ajoväylillä.

7.§ Autojen tyhjäkäynti

Tarpeeton moottorien ja moottoriajoneuvojen käyttö alueella on kielletty.

8.§ Hiljaisuus

Hiljaisuus alueella on su-to klo 23 - 7.00 ja pe-la 01-7 välisenä aikana, ellei siitä ole muuta määrätty.

9.§ Alkoholijuomat

Alkoholijuomien vieminen tuvalle ja saunatiloihin ja alkoholin nauttiminen tuvalla ja saunatiloissa sekä niiden välittömässä läheisyydessä ei ole suotavaa.

 

Nämä säännöt ovat kaikkien viihtyvyyden parhaaksi.

SF-Caravan Länsi-Pohja r.y:n hallitus