Kausi-/vuosipaikan hakeminen 1.10.2023

Kausi/vuosisopimuslomake jätetään täydellisesti täytettynä jatkossakin Mellajärvellä tuvan keittiössä ensiapukaapin alla olevaan postiloovaan kuukautta ennen sopimuskauden alkamista tai viimeistään auto-/vaunun tuomista alueelle. Päätös kausi-/vuosipaikan myöntämisestä ja pankkisiirtolomake, joka sisältää kausipaikkamaksun ja sähkönkulutusmaksun lähetetään postitse hakijalle lokakuun aikana. Sähkö- ja kausipaikkamaksuja ei oteta vastaan kioskissa maksun paremman seuraamisen vuoksi. 1.5. alkavia sopimuksia voidaan tehdä kesäkuun loppuun saakka.

Isäntävuorosta vapauttaminen:

Toimitaan, kuten on toimittu vuoteen 2023 saakka, eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä päättävät säntävuorosta vapauttamisesta.

Hallituksen käsiteltäväksi viedään, jos hakija on tyytymätön tehtyyn päätökseen.

Hakemus isäntävuorosta vapauttamisesta jätetään yhdessä kausi-/vuosipaikkahakemuksen kanssa, kuukautta ennen hakemaansa kautta.

Päätös isäntävuorosta vapautumisesta annetaan päätöksen teon jälkeen kirjallisena yhdessä myönnetyn/hylätyn kausi-vuosipaikkasopimuksen kanssa.

Kausi/vuosipaikan hakemuksen voi allekirjoittaa varsinainen tai  rinnakkaisjäsen.

Kausi-/vuosipaikan saamiseksi lisätään:

1. Yhden kuukauden koeaika, maksua ei palauteta

2. Jos asuntovaunu-/-auto on alueella ilman tehtyä hakemusta, peritään vuorokausimaksu hakemuksen jättämiseen saakka. Maksettua vuorokausimaksua ei vähennetä kausi-/vuosipaikan hinnasta.

3. Yhden talkoopäivän vähintään 4 tuntia tekeminen/auto/vaunukunta

4. Voimassa oleva palovakuutus ja nestekaasulaitteiden tarkastustodistus

5. Kausi-/vuosipaikkahakemuksen liitteeksi valokuva sähkömittarin  lukemasta.

KAUSIPAIKKA sopimuslomakkeen ohjeineen löydät Mellan tuvan kioskin ikkunan edessä olevalta tiskiltä,  sinisestä kansiossa sekä nettiversion   Löydät kausi-/vuosipaikkasopimuksen täältä