Kausi-/vuosipaikan hakeminen 1.10.2023 alkaen

Kausi/vuosisopimuslomake jätetään täydellisesti täytettynä jatkossakin Mellajärvellä tuvan keittiössä ensiapukaapin alla olevaan postiloovaan kuukautta ennen sopimuskauden alkamista tai viimeistään auto-/vaunun tuomista alueelle. Päätös kausi-/vuosipaikan myöntämisestä ja pankkisiirtolomake, joka sisältää kausipaikkamaksun ja sähkönkulutusmaksun lähetetään postitse hakijalle ennen sopimuskauden alkamsta. Sähkö- ja kausipaikkamaksuja ei oteta vastaan kioskissa maksun paremman seuraamisen vuoksi. 1.5. alkavia sopimuksia voidaan tehdä kesäkuun loppuun saakka.

Isäntävuorosta vapauttaminen:

Toimitaan, kuten on toimittu vuodesta 2023 alkaen eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä päättävät isäntävuorosta vapauttamisesta.

Hallituksen käsiteltäväksi viedään, jos hakija on tyytymätön tehtyyn päätökseen.

Hakemus isäntävuorosta vapauttamisesta jätetään, yhdessä kausi-/vuosipaikkahakemuksen kanssa, kuukausi (1) ennen hakemaansa kautta.

Päätös isäntävuorosta vapautumisesta annetaan päätöksen teon jälkeen kirjallisena yhdessä myönnetyn/hylätyn kausi-vuosipaikkasopimuksen kanssa.

Kausi-/vuosipaikan hakemuksen voi allekirjoittaa varsinainen tai  rinnakkaisjäsen.

Kausi-/vuosipaikan saamiseksi lisätään:

1. Yhden (1) kuukauden koeaika, maksua ei palauteta

2. Jos asuntovaunu/-auto on alueella ilman tehtyä hakemusta, peritään vuorokausimaksu hakemuksen jättämiseen saakka. Maksettua vuorokausimaksua ei vähennetä kausi-/vuosipaikan hinnasta.

3. Yhden (1)  talkoopäivän vähintään 4 tuntia tekeminen per auto/vaunukunta

4. Voimassa oleva palovakuutus ja nestekaasulaitteiden tarkastustodistus

5. Kausi-/vuosipaikka hakemuksen liitteeksi valokuva sähkömittarin  lukemasta.

Kausipaikkasopimuksen liitteeksi tulee toimittaa ISÄNTÄVUOROSSA toimivan salassapitosopimus, joka on niputettu kausipaikkasopimuksen liitteeksi. Jos olet jo jättänyt hakemuksen,  niin ko. liitteet voit toimittaa erikseen. 

KAUSIPAIKKA sopimuslomakkeen liitteineen ja ohjeineen löydät Mellan tuvan kioskin ikkunan edessä olevalta tiskiltä,  sinisestä kansiossa sekä nettiversion   Löydät kausi-/vuosipaikkasopimuksen täältä