Hallitus tiedottaa 10.6.2023 pidetyn kokouksen päätöksiä

§ 11 Päätettiin, että polkuveneen käytöstä ei peritä maksua, käyttö 1 tunti/kerta. Polkuveneen voi varata isäntäpäivystyksen aikana isänniltä.

§ 14 Muita alueen asioita. Päätettiin, että tupakointi kielletään tuvan terasseilla ja tupakkapaikka sijoittaan tuvan ja krillikodan läheisyyteen. Tupakkapaikka merkitään kyltillä.

§ 15.  Saapuneet kirjeet ja palautteet

14.5.2023 päivätty kirje Esityslistalla kokoukseen 28.5.2023.

”Saunavuorot, joka toinen viikko naiset ensin ja joka toinen viikko miehet ensin   (Pariton ja parillinen viikko). Neljän tähden leirintäalue! * missä keittiövälineet? ei käytettävissä…

Säännöt erit, kun ilmoitustaululla, kun Mellan sivuilla. (sauna vuorot)

Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden välein, erovuorossa olevaa ei saa valita uudelleen.

14/5 - 23 Rita Leutola, Maria Halonen, Raili Oikarainen, Mika Haapakoski, Anne Mäkitalo, Olli Mäkitalo, Petri Leutola, Tarja Kaukua, Sami Nurmela, Eila Mokko, Esa Jaako, ????? nimestä ei saa selvää, Piia Luo…? sukunimestä ei saa selvää, Kari Veskonniemi, Kirsi Veskonniemi, Tiina Ylikärppä, Kari Mäntyranta, Otso Mäntyranta”

Luettiin kirje ja keskusteltiin asiasta.

Todettiin, että kirje ei ole saapunut yhdistyksen kokoukseen sääntöjen määräämässä ajassa ja että yhdistyksen kokouksessa on esitys oikeus vain yhdistykseen hallituksen hyväksymillä jäsenillä.  

Saunavuorot

Päätettiin, äänin 6, ettei saunavuoroja muutata. Puheenjohtaja esitti, että tultaisiin sen verran vastaan, että talvella omatoimiaikana kokeiluluontoisesti, jos alueella ei ole vieraita ja on vain kausipaikkalaisia, saunavuoroja voidaan joskus vaihtaa.  Päätöksen saunavuoron vaihtamisesta tekee saunan lämmittäjä.

Keittiövälineet

Todettiin, että alueilla olevissa keittiöissä ei ole ruokailuvälineitä, vaan ruoka valmistetaan ja syödään omilla välineillä. Hyväksyttiin puheenjohtajan keittiöön laittamat ruokailuvälineet,    kuitenkin niin, että, jos ruokailuvälineen katoaavat, niin uusia ei laiteta.

Säännöt erit kuin ilmoitustaululla 

Todettiin, että yhdistyksen kotisivuilla palvelut kohdalle on muutettu sauna-ajat.

 Erovuoroisten jäsenten uudelleen valinta.

Todettiin, että Yhdistyksen säätöjen mukaan hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Säännöissä ei mainita, että hallituksen erovuoroista jäsentä ei voi valita uudelleen. Lisäksi todettiin, että kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdenvertainen oikeus antaa suostumus ja asettua ehdolle vaaleissa.