Isäntävuorosta vapauttaminen:

Toimitaan, kuten on toimittu vuoteen 2023 saakka, eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä päättävät isäntävuorosta vapauttamisesta.

Hallituksen käsiteltäväksi viedään, jos hakija on tyytymätön tehtyyn päätökseen.

Hakemus isäntävuorosta vapauttamisesta jätetään yhdessä kausi- vuosipaikkahakemuksen kanssa, kuukautta ennen hakemaansa kautta.  Päätös isäntävuorosta vapautumisesta annetaan päätöksen teon jälkeen kirjallisena yhdessä myönnetyn/hylätyn kausi-/vuosipaikka- sopimuksen kanssa.