Kausi-/vuosipaikan hakeminen 1.10.2022 alkaen

Kausi/vuosisopimuslomake jätetään täydellisesti täytettynä jatkossakin Mellajärvellä tuvan keittiössä ensiapukaapin alla olevaan postiloovaan kuukautta ennen sopimuskauden alkamista tai viimeistään auto-/vaunun tuomista alueelle.

Päätös kausi-/vuosipaikan myöntämisestä ja pankkisiirtolomake, joka sisältää kausipaikkamaksun ja sähkönkulutusmaksun lähetetään postitse hakijalle päätöksen teon jälkeen. Sähkö- ja kausipaikkamaksuja ei oteta vastaan kioskissa maksun paremman seuraamisen vuoksi. 1.5. alkavia sopimuksia voidaan tehdä kesäkuun loppuun saakka. Kausi/vuosipaikan hakemuksen voi allekirjoittaa varsinainen tai rinnakkaisjäsen.

Kausi-/vuosipaikan saamiseksi lisätään seuraavaa:

1. Yhden kuukauden koeaika, maksua ei palauteta

2. Jos asuntovaunu-/-auto on alueella ilman tehtyä hakemusta, peritään    vuorokausimaksu hakemuksen jättämiseen saakka. Maksettua vuorokausimaksua ei vähennetä kausi-/vuosipaikan hinnasta.  

3. Yhden talkoopäivän vähintään 4 tuntia tekeminen/auto/vaunukunta

4. Voimassa oleva palovakuutus ja nestekaasulaitteiden tarkastustodistus

5. Kausi-/vuosipaikkahakemuksen liitteeksi valokuva sähkömittarin lukemasta.